MakmunNgali Zainal, Masrurotul Mahmudah, and MushodiqMuhamad Agus. “Internalisasi Etika Bermedia Sosial Nahdlatul Ulama Dalam Pendekatan Saintifik”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 7, no. 1 (November 22, 2019): 55-70. Accessed December 2, 2023. https://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/215.