Syaifuddin, Syaifuddin, Muhammad Fahmi, Hanik Alfiyah, Ilun Mualifah, and HaveraM. “Strategi Pemasaran Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Bali Bina Insani Di Daerah Minoritas-Muslim Tabanan Bali”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 7, no. 2 (December 31, 2019): 107-124. Accessed December 6, 2023. https://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/206.