RosifR. “DIALEKTIKA PENDIDIKAN ETIKA DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Maskawaih)”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), Vol. 3, no. 2, May 2016, pp. 393-17, doi:10.15642/jpai.2015.3.2.393-417.