TaubahM. “PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), Vol. 3, no. 1, Feb. 2016, pp. 109-36, doi:10.15642/jpai.2015.3.1.109-136.