MakmunN. Z., MahmudahM., and MushodiqM. A. “Internalisasi Etika Bermedia Sosial Nahdlatul Ulama Dalam Pendekatan Saintifik”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), Vol. 7, no. 1, Nov. 2019, pp. 55-70, doi:10.15642/jpai.2019.7.1.55-70.