ZahrohL. “UPAYA KEPALA SEKOLAH SEBAGAI INOVATOR DALAM MENINGKATKAN KINERJANYA DI SD TARBIYATUL ATHFAL”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), Vol. 1, no. 2, Feb. 2016, pp. 246-6, doi:10.15642/jpai.2013.1.2.246-266.