[1]
RosifR., “DIALEKTIKA PENDIDIKAN ETIKA DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Maskawaih)”, JPAI, vol. 3, no. 2, pp. 393-417, May 2016.