RosifR. (2016) “DIALEKTIKA PENDIDIKAN ETIKA DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Maskawaih)”, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3(2), pp. 393-417. doi: 10.15642/jpai.2015.3.2.393-417.