TaubahM. (2016) “PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM”, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3(1), pp. 109-136. doi: 10.15642/jpai.2015.3.1.109-136.