MakmunN. Z., MahmudahM. and MushodiqM. A. (2019) “Internalisasi Etika Bermedia Sosial Nahdlatul Ulama dalam Pendekatan Saintifik”, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 7(1), pp. 55-70. doi: 10.15642/jpai.2019.7.1.55-70.