Huriyah, Lilik, Muhammad Fahmi, Rohaizan Baru, and Wahyu Ilaihi. 2020. “Quo Vadis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Pada Soal UM-PTKIN Materi Pendidikan Agama Islam”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 8 (2), 133-52. https://doi.org/10.15642/jpai.2020.8.2.133-152.