Taubah, Mufatihatut. 2016. “PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 3 (1), 109-36. https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.109-136.