MakmunNgali Zainal, Masrurotul Mahmudah, and MushodiqMuhamad Agus. 2019. “Internalisasi Etika Bermedia Sosial Nahdlatul Ulama Dalam Pendekatan Saintifik”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 7 (1), 55-70. https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.1.55-70.