MakmunN. Z.; MahmudahM.; MushodiqM. A. Internalisasi Etika Bermedia Sosial Nahdlatul Ulama dalam Pendekatan Saintifik. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), v. 7, n. 1, p. 55-70, 22 Nov. 2019.