SyaifuddinS.; FahmiM.; AlfiyahH.; MualifahI.; HaveraM. Strategi Pemasaran Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Bali Bina Insani di Daerah Minoritas-Muslim Tabanan Bali. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), v. 7, n. 2, p. 107-124, 31 Dec. 2019.