ZahrohL. UPAYA KEPALA SEKOLAH SEBAGAI INOVATOR DALAM MENINGKATKAN KINERJANYA DI SD TARBIYATUL ATHFAL. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), v. 1, n. 2, p. 246-266, 3 Feb. 2016.