TaubahM. (2016). PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3(1), 109-136. https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.109-136