MakmunN. Z., MahmudahM., & MushodiqM. A. (2019). Internalisasi Etika Bermedia Sosial Nahdlatul Ulama dalam Pendekatan Saintifik. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 7(1), 55-70. https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.1.55-70