(1)
TaubahM. PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM. JPAI 2016, 3, 109-136.