(1)
MakmunN. Z.; MahmudahM.; MushodiqM. A. Internalisasi Etika Bermedia Sosial Nahdlatul Ulama Dalam Pendekatan Saintifik. JPAI 2019, 7, 55-70.