[1]
RosifR. 2016. DIALEKTIKA PENDIDIKAN ETIKA DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Maskawaih). Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies). 3, 2 (May 2016), 393-417. DOI:https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.2.393-417.