[1]
MakmunN.Z., MahmudahM. and MushodiqM.A. 2019. Internalisasi Etika Bermedia Sosial Nahdlatul Ulama dalam Pendekatan Saintifik. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies). 7, 1 (Nov. 2019), 55-70. DOI:https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.1.55-70.