H., M. “Pendekatan Aksiologis Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam Dan Barat”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), Vol. 6, no. 2, Dec. 2018, pp. 157-74, doi:10.15642/jpai.2018.6.2.157-174.