H., M. (2018) “Pendekatan Aksiologis Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam dan Barat”, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 6(2), pp. 157-174. doi: 10.15642/jpai.2018.6.2.157-174.