H., M. 2018. “Pendekatan Aksiologis Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam Dan Barat”. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 6 (2), 157-74. https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.2.157-174.