H., M. (2018). Pendekatan Aksiologis Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam dan Barat. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 6(2), 157-174. https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.2.157-174