(1)
H., M. Pendekatan Aksiologis Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam Dan Barat. JPAI 2018, 6, 157-174.