[1]
H., M. 2018. Pendekatan Aksiologis Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam dan Barat. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies). 6, 2 (Dec. 2018), 157-174. DOI:https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.2.157-174.